Web Directory: Norway - Science

1Norsk esperanto-forbund

Informasjon om forbundet og esperanto, kursoversikt, lokallag og lenker.

149
2Esperanto-nytt

Informasjonblad fra Norsk esperantoforbund i HTML- og PDF-format.

138
3Høgskolen i Molde: Institutt for informatikk

Tilbyr bachelor og mastergrad i anvendt informatikk. Informasjon om ansatte, undervisning og forskning.

111
4Norsk interlingua union

Med formål å fremme interlingua, som er basert på fellesglosene i de store europeiske språkene. Med bakgrunn, formål og ordbok.

94
5Universitetet i Tromsø: Institutt for informatikk

Informasjon om instituttet, ansatte og studenter, forskning og studier.

86