Site details:Go to www.nfos.org.pl/
Title:

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Description:Informacje o Fundacji, działalność, dokonania, aktualności, Ekologiczne Biuro Konsultacyjne.
Keywords:Informacje o Fundacji, działalność, dokonania, aktualności, Ekologiczne Biuro Konsultacyjne,
Category:Arts and Culture
State:state

Similar sites

1Fundacja Centrum Ochrony Środowiska

Ośrodek Pożytku Publicznego, którego celem działania jest promocja ochrony środowiska i wspieranie instytucji publicznych, oragnizacji samorządowych, policji, szkół, firm itp.

79
2Nasza Wspólnota

Fundacja udzielająca pomocy finansowej wspólnotom mieszkaniowym na terenie gminy. Statut i zadania, wykaz wspólnot mieszkaniowych.

65
3Fundacja Elbląg

Fundusz lokalny regionu elbląskiego, instytucja filantropijna wspierająca organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie skierowane na rozwiązanie najważniejszych problemów regionu.

52
4www.fundacja.komandor.pl/

Pakiet Wrześniowy - Akademia Przedsiębiorczości to nowoczesny program edukacyjny dla szkół gimnazjalnych. Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. W projekcie uczestniczy ponad 800 szkół z całego kraju.

49
5Fundacja Pomocy Samotnym Matkom

Informacje ogólne, cele statutowe, działalność, aktualności.

26
6Fundacja im. bł. Anieli Salawy

Działa na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia narządu ruchu.

46