Site details:Go to www.gios.gov.pl
Title:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Description:Historia, zadania instytucji, organizacja, aktualności.
Keywords:historia, zadania instytucji, organizacja, aktualności,
Category:Health & Beauty

Similar sites

1Beskidzka Izba Lekarska

Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska, szkolenia naukowe, odnośniki, klub młodego lekarza.

126
2Bydgoska Izba Lekarska

Aktualności, ogłoszenia i informacje nt. działalności i struktury Izby.

111
3Błękitna wstążka

Program na rzecz walki z rakiem jelita grubego; informacje na temat schorzenia.

78
4Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia

Dane teleadresowe, zarządzenia, karta praw pacjenta.

96
5Biuro Profilaktyki Uzależnień

Celem naszej działalności jest dotarcie z programem profilaktycznym (narkomania, alkoholizm, przemoc, HIV/AIDS), do jak najszerszej grupy młodzieży.

119