Site details:Go to fundacja.info.pl
Title:

Fundacja Centrum Ochrony Środowiska

Description:Ośrodek Pożytku Publicznego, którego celem działania jest promocja ochrony środowiska i wspieranie instytucji publicznych, oragnizacji samorządowych, policji, szkół, firm itp.
Keywords:fundadcja, centrum, ochrona, środowiska, srodowiska, spotkania, zieloka, szkoła,
Category:Arts and Culture

Similar sites

1Archiwum Główne Akt Dawnych

Najstarsze publiczne archiwum polskie o charakterze centralnym z podstawowym zasobem do badań historii Polski i krajów ościennych od średniowiecza po początki XX wieku.

86
2Agencja Informacji i Ochrony Środowiska

Aktualności, dokumenty, programy działań.

82
3Akademia Nauki

Kursy nowoczesnych strategii przyswajania informacji. Prowadzone kursy, ośrodki na terenie Polski, działalność, porady i informacje nt. szybkiego czytania.

142
4AllChemia

Internetowy informator dla chemików i użytkowników aparatury analitycznej, zawiera sewis informacyjny, katalog dostawców oraz wirtualną wystawę aparatury i sprzętu laboratoryjnego.

28
5Klub Astronomiczny Almukantarat

Stowarzyszenie zajmujące się popularyzacją astronomii wśród młodzieży szkół średnich z całej Polski. Organizuje obozy, zimowiska i spotkania śródroczne, na których prowadzone są wykłady teoretyczne z astronomii oraz obserwacje nieba.

63