Site details:Go to fundacja.info.pl
Title:

Fundacja Centrum Ochrony Środowiska

Description:Ośrodek Pożytku Publicznego, którego celem działania jest promocja ochrony środowiska i wspieranie instytucji publicznych, oragnizacji samorządowych, policji, szkół, firm itp.
Keywords:fundadcja, centrum, ochrona, środowiska, srodowiska, spotkania, zieloka, szkoła,
Category:Arts and Culture

Similar sites

1Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Historia archiwum, informacje o zasobie oraz zasadach udostępniania.

186
2Archiwum Akt Nowych

Archiwum centralne, którego podstawowym zadaniem jest gromadzenie i przechowywanie archiwaliów powstałych w wyniku działalności centralnych polskich urzędów i instytucji po roku 1918.

91
3AGA Analytical

Dystrybutor aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego z USA. Pipety automatyczne, sprzęt do chromatografii i spektrometrii, wyparki, pompy, wyciągi, komory laminarne, lifilizatory, wirówki, zmywarki itp. Katalog on-line.

62
4Archiwum Główne Akt Dawnych

Najstarsze publiczne archiwum polskie o charakterze centralnym z podstawowym zasobem do badań historii Polski i krajów ościennych od średniowiecza po początki XX wieku.

86
5Agencja Informacji i Ochrony Środowiska

Aktualności, dokumenty, programy działań.

82