Web Catalog: Finland - Science

1Tiedekeskus Heureka

Keskuksen ja sen palvelujen esittely, tietoja näyttelyistä ja niiden aikatauluista.

200
2Suomen Akatemia

Tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio. Tietoa tutkimusrahoituksesta ja Akatemian toimikunnista.

170
3Arkeologian harrastajan kasvisivut

Arkeofyytit (muinaistulokkaat), perinnekasvit, perinnemaisemat, lääkekasvit, kasvivärjäys ym. Tietoa kasveista arkeologian näkökulmasta.

143
4Suomen CIGRE-toimikunta

Suurten sähköjärjestelmien kansainvälisen neuvoston toiminnan kuvaus, kokouskalenteri ja jäsenluettelo.

119
5Suomen Atomiteknillinen Seura (ATS)

Ydintekniikan ammattilaisten organisaatio. Tietoa ydinenergian käytöstä Suomessa.

116
6Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY r.y.

SOFY r.y:n toiminnan tarkoituksena on ollut suomalaisen oikeus- ja yhteiskuntafilosofian edistäminen ja kansainvälisen teoreettisen keskusteluyhteyden luominen suomalaisten ja ulkomaisten tutkijoiden välille.

114
7Helsingin yliopisto

Observatorio. Tietoa tähtitieteen opetuksesta.

109
8Karl Marx -seura

Marxin ajattelua käsitteleviä artikkeleja ja seuran muuta toimintaa.

107
9Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja julkaisee suomen- ja ruotsinkielisiä metsäntutkimuksen alaan kuuluvia alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja. Sarjaa julkaisevat Metsäntutkimuslaitos ja Suomen Metsätieteellinen Seura.

100
10Suomalais-Ugrilainen Seura

Uralilaisten ja altailaisten kielten tutkimusta edistävä seura.

97
11Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Konetekniikan osasto.

88
12VTT - Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Tietoa VTT:n tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluista.

88
13Finbio - Suomen Bioenergiayhdistys ry.

Bioenergia-alan edistämis- ja tiedonvälitysjärjestö. Yhdistyksen toiminnan esittely, säännöt ja tiedotteita.

87
14Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa eli Kotuksessa tutkitaan ja huolletaan suomea, ruotsia, saamea, suomalaista viittomakieltä ja romanikieltä. Myös suomen sukukieliä tutkitaan.

87
15CSC - Tieteellinen laskenta Oy

Tietokone-, asiantuntija- ja informaatiopalveluja Suomen akateemiselle yhteisölle.

86
16Oulun yliopisto

Sähkö- ja tietotekniikan osasto.

85
17Oulun yliopisto

biokemian laitos

78
18Suomalainen Tiedeakatemia

Tieteellistä tutkimusta edistävä seura. Tietoa seuran julkaisutoiminnasta ja apurahojen hakemisesta.

73
19Ius Gentium

Kansainvälisen oikeuden yhdistys, joka toimii kansainvälisestä oikeudesta ja sen lähitieteistä kiinnostuneiden tieteellisenä ja toiminnallisena yhteisönä.

71
20Kemiallisteknillinen yhdistys

Kemian tekniikan ammattilaisten ja opiskelijoiden yhteenliittymä.

71