Web Catalog: Finland - Science

1Tiedekeskus Heureka

Keskuksen ja sen palvelujen esittely, tietoja näyttelyistä ja niiden aikatauluista.

207
2Suomen Akatemia

Tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio. Tietoa tutkimusrahoituksesta ja Akatemian toimikunnista.

173
3Arkeologian harrastajan kasvisivut

Arkeofyytit (muinaistulokkaat), perinnekasvit, perinnemaisemat, lääkekasvit, kasvivärjäys ym. Tietoa kasveista arkeologian näkökulmasta.

149
4Suomen CIGRE-toimikunta

Suurten sähköjärjestelmien kansainvälisen neuvoston toiminnan kuvaus, kokouskalenteri ja jäsenluettelo.

124
5Suomen Atomiteknillinen Seura (ATS)

Ydintekniikan ammattilaisten organisaatio. Tietoa ydinenergian käytöstä Suomessa.

123
6Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY r.y.

SOFY r.y:n toiminnan tarkoituksena on ollut suomalaisen oikeus- ja yhteiskuntafilosofian edistäminen ja kansainvälisen teoreettisen keskusteluyhteyden luominen suomalaisten ja ulkomaisten tutkijoiden välille.

120
7Helsingin yliopisto

Observatorio. Tietoa tähtitieteen opetuksesta.

117
8Karl Marx -seura

Marxin ajattelua käsitteleviä artikkeleja ja seuran muuta toimintaa.

110
9Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja julkaisee suomen- ja ruotsinkielisiä metsäntutkimuksen alaan kuuluvia alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja. Sarjaa julkaisevat Metsäntutkimuslaitos ja Suomen Metsätieteellinen Seura.

105
10Suomalais-Ugrilainen Seura

Uralilaisten ja altailaisten kielten tutkimusta edistävä seura.

102
11VTT - Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Tietoa VTT:n tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluista.

97
12Finbio - Suomen Bioenergiayhdistys ry.

Bioenergia-alan edistämis- ja tiedonvälitysjärjestö. Yhdistyksen toiminnan esittely, säännöt ja tiedotteita.

93
13CSC - Tieteellinen laskenta Oy

Tietokone-, asiantuntija- ja informaatiopalveluja Suomen akateemiselle yhteisölle.

92
14Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Konetekniikan osasto.

92
15Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa eli Kotuksessa tutkitaan ja huolletaan suomea, ruotsia, saamea, suomalaista viittomakieltä ja romanikieltä. Myös suomen sukukieliä tutkitaan.

91
16Oulun yliopisto

Sähkö- ja tietotekniikan osasto.

90
17Oulun yliopisto

biokemian laitos

81
18Suomalainen Tiedeakatemia

Tieteellistä tutkimusta edistävä seura. Tietoa seuran julkaisutoiminnasta ja apurahojen hakemisesta.

77
19Kemiallisteknillinen yhdistys

Kemian tekniikan ammattilaisten ja opiskelijoiden yhteenliittymä.

75
20Ius Gentium

Kansainvälisen oikeuden yhdistys, joka toimii kansainvälisestä oikeudesta ja sen lähitieteistä kiinnostuneiden tieteellisenä ja toiminnallisena yhteisönä.

74