Web Catalog: Czech Republic - Science

1National Geographic Česká republika

Obsahuje vědecké články na různá vědecká témata, knihy, fotogalerie a tipy na výstavy.

328
2Fyzikální, matematické a chemické tabulky

Abecední rejstřík konstant a jednotek, on-line převodník jednotek, základní fyzikální konstanty, nástroje a pomůcky, laboratorní postupy a metody.

282
3Osel

Nové poznatky z oblasti vědy a výzkumu.

207
4Arcdata Praha, s. r. o.

Dodavatel geografických informačních systémů předních světových firem ESRI, Leica Geosystems AG, LizardTech a Miner & Miner.

167
5Akademie věd České republiky

Historie a poslání, základní dokumenty, struktura, akademická rada, abecední seznam pracovišť, projekty, výroční zprávy, grantová agentura, seznam expertů, stanoviska, aktuální informace.

146
6e-Pedagogium

Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům. Vydává Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

146
7Socionika

Teorie osobnosti upozorňující na korelaci mezi osobnostními typy a interpersonálními vztahy.

137
8Česká geologická služba

Informační portál obsahuje geologické mapy a lokality ČR, anglicko-český geologický slovník, virtuální paleontologické, mineralogické a petrografické muzeum, prodej publikací, geologickou knihovnu, projekty a služby.

136
9Blaha Milan

Popularizační stránky o molekulární regulaci buněčného cyklu, reprodukci savců, klonování, molekulární biologii a biochemii. Obsahuje základní souhrny, nové obrázky, odkazy a data.

126
10Anorganická + organická chemie

Soubor komentovaných odkazů z české chemie především pro studenty a učitele SŠ.

122
11Elektronika

Schémata, návody, 3D obrázky součástek a diskuzní fórum.

111
12Elektrika.cz

Každodenní bezplatné elektrotechnické zpravodajství.

106
13GeoINFO

Mapová aplikace obsahující volně přístupné geologické a hydrogeologické mapy celé ČR s možností získání informací o geologických jednotkách a významných lokalitách.

102
14GFÚ AV

Geofyzikální ústav.

98
15Chemické Listy

Bulletin České společnosti chemické.

97
16FGÚ AV

Fyziologický ústav.

95
17Neživá příroda Prahy a okolí

Internetová podoba tištěné publikace komplexně zaměřené na geologické poměry a geologický vývoj pražského okolí.

95
18Agentura integrované prevence

Instituce zajišťující odbornou podporu státní správy při implementaci zákona o integrované prevenci a omezování znečištění. Informace na téma IPPC, BAT, BREF a IRZ.

94
19Savci

Internetová encyklopedie třídy Mammalia. Teorie, systém, galerie, dotazy a literatura.

92
20Mykologie

Atlas hub, recepty z hub, teorie o houbách, mykologický klub Úpice.

90